OPERACJA SUKCES - Unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.

Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zapewniają:

ELASTYCZNOŚĆ

 • sześcioletni program studiów podzielony na część podstawową (3 lata) i część kliniczną (3 lata)
 • po części przedklinicznej masz możliwość:
  • zmiany kierunku studiów
  • kontynuacji edukacji medycznej w kraju lub za granicą
  • podjęcia pracy w firmach medycznych

NOWE MOŻLIWOŚCI

 • język angielski - podstawowy język komunikacji i publikacji w świecie medycznym
  • rozpoczynasz naukę od podstaw, jeśli dotąd nie miałeś szans
  • kontynuujesz i uzupełniasz
  • rozszerzasz słownictwo naukowo-medyczne na zajęciach fakultatywnych
  • wybierasz jako język wykładów i ćwiczeń - nowe możliwości w czasie studiów i po ich ukończeniu
 • większa oferta atrakcyjnych zajęć fakultatywnych (ponad 600 godzin do wyboru)
 • więcej zajęć w klinikach

NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA

 • kształcenie problemowe
 • nauczanie zintegrowane

NOWOCZESNE NARZĘDZIA EDUKACYJNE

 • informatyka medyczna w wersji podstawowej i rozszerzonej
 • centrum multimedialne zmniejszające bariery dla studentów niepełnosprawnych

KARIERĘ NAUKOWĄ

 • interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu medycyny i inżynierii medycznej